Search:
Przetarg nieograniczony pn.: ''Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (...)''
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków, tłoczniami ścieków, liniami kablowymi nn 0,4kV dla zasilania tłoczni w podziale na:
1) część miejską - obręb 2 Sulechów,
2) część wiejską - Nowy Świat, gmina Sulechów.


PROSZĘ PRZECZYTAĆ!!


Załączniki do SIWZ (w formacie pdf i jpg) zostały spakowane programem WinRar. Dlatego zaleca się zapisanie wszystkich plików na dysku komputera, a następnie rozpakowanie ich przy użyciu w/w programu. Program WinRar jest dołączony jako ostatni załącznik do przetargu.

W tym celu należy:
Przeglądarka Windows Internet Explorer:
1.
Kliknąć prawym przyciskiem myszki na pliku i wybrać: "Zapisz element docelowy jako..."
2. W polu: Nazwa pliku: do nazwy dopisać rozszerzenie .rar i zapisać plik na dysku swojego komputera lub zamiast rozszerzenia .html wpisać .rar i zapisać plik na dysku swojego komputera.

Inna przeglądarka internetowa np. Opera, Mozilla Firefox:
Kliknąć prawym przyciskiem myszki na pliku i wybrać: "Zapisz element docelowy jako..." , a następnie zapisać plik na dysku swojego komputera.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-08-23 15:02:19(920 KB)More...
WinRar
2012-07-16 13:26:28(1279 KB)More...