Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom"
Sp. z o.o. w Sulechowie według umowy Spółki jest:

- 01.04.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
- 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych.
- 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków
prefabrykowanych.
- 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.
- 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
- 31.62.B Działalnośćusługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego.
- 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.
- 37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych.
- 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
- 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
- 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.
- 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych.
- 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-lokalnych.
- 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanego.
- 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
- 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych.
- 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem.
- 45.25.C Wykonywanie robót budowlanychw zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
- 45.25.D Wykonywanie robót budowlanychw murarskich.
- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznycj.
- 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
- 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
- 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych.
- 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 45.41.Z Tynkowanie.
- 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 45.44.A Malowanie.
- 45.44.B Szklenie.
- 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącegoz obsługą operatorską.
- 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.
- 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
- 60.24.A Towarowy transport drogowych pojazdami specjalistycznymi.
- 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.
- 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.
- 70.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
- 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa.
- 90.00.A Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszskodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.
- 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów.
- 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne.
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków.
- 93.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.

Informacja wytworzona przez:
Justyna Knefel-Pirsch
email: justyna_knefel@supekom.pl tel.:(0 68) 385 24 07 wew. 49
, w dniu:  11‑10‑2005 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑10‑2005 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2008 12:54:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie