Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Piaskowej, Warszawskiej i Wschodniej w Sulechowie. Justyna Knefel-Pirsch 29219
Wydział Administracji i Zarządzania Nieruchomościami Justyna Knefel-Pirsch 28828
Przetargi - Sprzedaż Justyna Knefel-Pirsch 27885
Pisemny przetarg nieograniczony na utwardzenie ciągu komunikacyjnego z użyciem kostki typu 'polbruk' na cmentarzu komunalnym w Sulechowie. Justyna Knefel-Pirsch 27466
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji kamienicy przy ul. Sikorskiego 27 w Sulechowie. Justyna Knefel-Pirsch 27207
Przetarg nieograniczony pn. ''Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz rozrzutnika obornika'' Justyna Knefel-Pirsch 27144
Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę okien w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Sulechowie. Justyna Knefel-Pirsch 27078
Wydział Wodociągów i Kanalizacji Justyna Knefel-Pirsch 26530
II Przetarg nieograniczony na dostawę siarczanu żelazowego Fe2(SO4)2. Justyna Knefel-Pirsch 26104
II przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych, olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów hamulcowych i do spryskiwaczy. Justyna Knefel-Pirsch 26092
Pisemny przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego sortyment miał. Justyna Knefel-Pirsch 25759
2007 Justyna Knefel-Pirsch 25532
II Przetarg nieograniczony na dostawę podnośnika koszowego (montażowego) na podwoziu pojazdu ciężarowego. Justyna Knefel-Pirsch 25478
Przetarg nieograniczony pn. ''Świadczenie usług przyjmowania odpadów stałych na składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku dowożonych do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego'' Justyna Knefel-Pirsch 25385
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przyjmowania odpadów stałych na składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku dowożonych do miejsca ich odbioru -Unieważniony Justyna Knefel-Pirsch 24679