Wydanie wytycznych wykonania instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej


Aby zainstalować wodomierz-podlicznik do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy:1. Złożyć w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. w Sulechowie wniosek o wydanie wytycznych wykonania instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (do pobrania poniżej strony).

2. Po złożeniu wniosku Spółka wydaje wymagania techniczne dla niniejszej instalacji na podstawie, których właściciel nieruchomości na własny koszt wykonuje wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, jego naprawą i legalizacją co 5 lat. Wodomierz nie legalizowany nie jest rozliczany.

3. Następnie właściciel nieruchomości ponosi koszty odbioru instalacji w wysokości brutto 150,00zł, obejmujące sprawdzenie poprawności montażu wodomierza oraz zaplombowanie śrubunków.

4. Po odbiorze instalacji przeznaczonej do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. podpisuje z odbiorcą wody umowę na wykonanie odliczeń.

UWAGA: Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie rachunku za wodę zużytą bezpowrotnie wykonywane jest jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostaje o zużycie zmierzone przez dodatkowy wodomierz-podlicznik.

Informacja wytworzona przez:
Justyna Knefel-Pirsch
email: justyna_knefel@supekom.pl tel.:(0 68) 385 24 07 wew. 49
, w dniu:  21‑04‑2006 07:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Knefel-Pirsch
email: justyna_knefel@supekom.pl tel.:(0 68) 385 24 07 wew. 49
, w dniu:  21‑04‑2006 07:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:03:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie