Przetarg na sprzedaż kosiarki samobieżnej


Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ofert następującej nieruchomości:

1. kosiarka samobieżna WIN CUT 15.5 HP, rok produkcji: 2004, szerokość koszenia: 102 cm, silnik czterosuwowy BRIGSS&STRATTON (kosiarka ma uszkodzony rozrusznik).

Cena wywoławcza: 1’500,00 zł netto

Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 07.10.2015 roku do godz. 1100,  w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg”. Oferta powinna zawierać nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy i proponowaną cenę netto i brutto (ww. sprzęt podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2015 r. o godz. 1110 w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

Zainteresowani zakupem mogą oglądać w/w sprzęt po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Leszkiem Kotkowskim, tel. 68 385 24 07, kom. 600 376 606. Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem faktycznym ciągnika, gdyż wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Oferenta względem Odbiorcy wynikające z jego stanu technicznego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  25‑09‑2015 11:09:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  25‑09‑2015 11:09:45
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2015 11:13:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie