Przetarg nieograniczony pn.: „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie”


Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o. 

ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP pn.: "Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębirostwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o. w Sulechowie" (sprawa nr: 350.WOiZ.17.5.2017.ZSI).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w celu publikacji  w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  14.06.2017 r. pod nr 2017-080102 .

W związku z powyższym zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od dnia opublikowania ogłoszenia w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16.06.2017 r. pod numerem 2017/S 114 - 229232.

UWAGA 1: Ze względu na liczbę załączników koniecznych do udostępnienia dla potencjalnych Wykonawców zostały one wszystkie umieszczone na trzech kolejnych stronach. Dlatego należy pamiętać o pobraniu dokumentów również z pozostałych stron.

UWAGA 2: Zamawiający w dniu 20.06.2017 roku dołączył załącznik nr 7 do SIWZ, który w trakcie ogłaszania postępowania został w sposób niezamierzony pominięty. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Dodanie niniejszego załącznika nie stanowi zmiany/modyfikacji treści SIWZ.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
364KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
926KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
336KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
678KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie zmian w pierwotnym Ogłoszeniu o zamówieniu
24‑07‑2017 15:05:15

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin: 10.08.2017 roku, godz. 10:00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
683KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  14‑06‑2017 14:41:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  14‑06‑2017 14:41:15
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2017 10:12:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie